Att sälja med oss

Att köpa likväl som att sälja en bostad hör till de viktigaste affärerna vi gör i livet. Därför finns vi med dig genom hela processen – från det första mötet och värderingen av din bostad, till kontraktskrivning och tillträde. Allt för att du som kund ska få en så trygg och positiv upplevelse som möjligt.

Se film om oss

1. Hembesök

Vi börjar med att hälsa på hemma hos dig för att göra en kostnadsfri värdering. Till grund för värderingen ligger bland annat bostadens storlek, läge och skick. Vi tar också hänsyn till marknadsläget och försäljningsstatistik för området. Tillsammans med vår kunskap och tidigare erfarenhet skapar detta ett bra underlag för en korrekt uppskattning av värdet på din bostad.

2. Fotografering

Inför försäljningen kommer en professionell fotograf att ta bilder som visar ditt hem från sin bästa sida, något som naturligtvis ingår i arvodet. Vi kan även erbjuda konsultation av professionell inredare om så önskas, för ytterligare tips och råd om hur du lyfter din bostad. Ofta kan små förändringar och detaljer åstadkomma under!

3. Inför försäljning

En formgivare tar fram en exklusiv objektsbeskrivning där bostadens alla kvaliteter lyfts fram. Den innehåller bilder, planritning och viktiga fakta om bostaden och området, allt för att ge potentiella köpare en så tydlig uppfattning som möjligt. Vi ansvarar för fotografering, texter och uppgiftsinsamling, men självklart är du välkommen med synpunkter. För att nå så många intressenter som möjligt annonserar vi på Internet, men även i tryckt media och sociala medier. Bostaden exponeras i våra skyltfönster och går även ut till kunderna i vårt spekulantregister, som aktivt söker en bostad som stämmer överens med din.

4. Visning

Förhandsvisning, söndagsvisning, kvällsvisning eller privat visning? Vi anpassar visningarna efter behov och önskemål från dig och spekulanterna. Under visningen är en eller två mäklare på plats för att alla spekulanter ska få ett proffsigt bemötande och svar på sina frågor. Vi kontaktar också alla intressenter efter visningen för att snabbt kunna etablera en kontakt inför eventuell budgivning.

5. Budgivning

Vi använder oss av så kallad öppen budgivning, där både du som säljare och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. Det är du som säljare som avgör till vem du vill sälja, oavsett vem som lägger högsta budet. Vid kontraktsskrivningen redovisas alla bud i en sammanställning för köpare och säljare

6. Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad träffas du, köparen och mäklaren på vårt kontor för att upprätta köpekontrakt och andra handlingar som krävs. Först efter det att båda parter undertecknat avtalet räknas det som bindande. Vanligtvis utgör handpenningen 10% av köpeskillingen och betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen.

7. Tillträde

På tillträdesdagen träffas du, köparen och mäklaren igen på vårt kontor. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta. Efter att nycklarna överlämnats till köparen är affären avslutad och vi hoppas du är riktigt nöjd med försäljningen!

1. Hembesök

2. Foto-
grafering

3. Inför
försäljning

4. Visning

5. Budgivning

6. Kontrakt-
skrivning

7. Tillträde

1. Hembesök

Vi börjar med att hälsa på hemma hos dig för att göra en kostnadsfri värdering. Till grund för värderingen ligger bland annat bostadens storlek, läge och skick. Vi tar också hänsyn till marknadsläget och försäljningsstatistik för området. Tillsammans med vår kunskap och tidigare erfarenhet skapar detta ett bra underlag för en korrekt uppskattning av värdet på din bostad.

2. Fotografering

Inför försäljningen kommer en professionell fotograf att ta bilder som visar ditt hem från sin bästa sida, något som naturligtvis ingår i arvodet. Vi kan även erbjuda konsultation av professionell inredare om så önskas, för ytterligare tips och råd om hur du lyfter din bostad. Ofta kan små förändringar och detaljer åstadkomma under!

3. Inför försäljning

En formgivare tar fram en exklusiv objektsbeskrivning där bostadens alla kvaliteter lyfts fram. Den innehåller bilder, planritning och viktiga fakta om bostaden och området, allt för att ge potentiella köpare en så tydlig uppfattning som möjligt. Vi ansvarar för fotografering, texter och uppgiftsinsamling, men självklart är du välkommen med synpunkter. För att nå så många intressenter som möjligt annonserar vi på Internet, men även i tryckt media och sociala medier. Bostaden exponeras i våra skyltfönster och går även ut till kunderna i vårt spekulantregister, som aktivt söker en bostad som stämmer överens med din.

4. Visning

Förhandsvisning, söndagsvisning, kvällsvisning eller privat visning? Vi anpassar visningarna efter behov och önskemål från dig och spekulanterna. Under visningen är en eller två mäklare på plats för att alla spekulanter ska få ett proffsigt bemötande och svar på sina frågor. Vi kontaktar också alla intressenter efter visningen för att snabbt kunna etablera en kontakt inför eventuell budgivning.

5. Budgivning

Vi använder oss av så kallad öppen budgivning, där både du som säljare och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. Det är du som säljare som avgör till vem du vill sälja, oavsett vem som lägger högsta budet. Vid kontraktsskrivningen redovisas alla bud i en sammanställning för köpare och säljare

6. Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad träffas du, köparen och mäklaren på vårt kontor för att upprätta köpekontrakt och andra handlingar som krävs. Först efter det att båda parter undertecknat avtalet räknas det som bindande. Vanligtvis utgör handpenningen 10% av köpeskillingen och betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen.

7. Tillträde

På tillträdesdagen träffas du, köparen och mäklaren igen på vårt kontor. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta. Efter att nycklarna överlämnats till köparen är affären avslutad och vi hoppas du är riktigt nöjd med försäljningen!

Att köpa av oss

Att köpa en ny bostad är ett stort beslut där mycket ska klaffa. Från det första visade intresset, genom budgivning och vidare till kontraktskrivning och nyckelöverlämning finns vi till hands med det personliga och professionella engagemang som blivit signum för vårt varumärke.

Se film om oss

1. Söka bostad

Det är mycket som ska klicka, både rent praktiskt och känslomässigt, för att en bostad ska kännas rätt för just dig. Vilka bostadskriterier är viktigast? Och vilket område passar bäst för dig och dina behov? När du avgränsat dina sökkriterier uppdaterar vi dig gärna via e-post om våra aktuella försäljningar som matchar dina önskemål.

Vill du även passa på att få en kostnadsfri värdering av din befintliga bostad redan i detta skede, hjälper vi gärna till med det.

2. Visning

Som potentiell köpare gäller det att vara observant under visningen. Det är köparens ansvar att införskaffa tillräcklig information för att kunna fatta ett bra beslut. Passa på att fråga mäklaren om fastighetens skick, föreningens ekonomi eller eventuellt annat som du känner dig osäker på – vår ambition är att alltid kunna svara redan på plats.

3. Bolån och lånelöfte

Har du finansieringen för ditt kommande bostadsköp ordnad? Vi stämmer alltid av med intressenter att dessa bitar är på plats, redan före en eventuell budgivning. Prata med din bank om vilka villkor som gäller för just ditt lånelöfte, och under hur lång tid det gäller. Vill du så förmedlar vi gärna erfarna och tillförlitliga bankkontakter.

4. Budgivning

Vi använder oss av öppen budgivning, där säljaren och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. I de allra flesta fall har du som budgivare möjlighet att följa budgivningen i realtid på nätet. Ett högsta bud är dock inte alltid garanti för att få köpa det aktuella objektet, utan säljaren har rätt att bestämma vem som får köpa. I enlighet med Fastighetsmäklarlagen (2011:66) redovisar vi alltid buden i en budgivningslista efter avslutad affär.

5. Köparens ansvar

Som köpare har man undersökningsplikt av den bostad man köper. Det innebär i korthet att säljaren inte ansvarar för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Särskilt uppmärksam bör man vara på fuktskador i kök och badrum – titta efter läckage under diskbänken, kontrollera golvfallet i våtrum och iaktta utseendet på installationer för vatten och avlopp. Vid köp av fastighet har man en mer långtgående undersökningsplikt. Vid behov bör sakkunnig anlitas för att fullgöra undersökningsplikten.

6. Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad träffas säljare, köpare och mäklare på vårt kontor för att upprätta köpekontrakt och andra handlingar som krävs. Först efter det att båda parter undertecknat avtalet räknas det som bindande. Vanligtvis utgör handpenningen 10% av köpeskillingen och betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen.

7. Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse mellan köpare och säljare. På tillträdesdagen träffas köpare, säljare och mäklare igen på vårt kontor. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta. Efter det att nycklarna överlämnats till dig som köpare är affären avslutad och din nya bostad redo för inflytt!

1. Söka
bostad

2. Visning

3. Bolån och
lånelöfte

4. Budgivning

5. Köparens
ansvar

6. Kontrakt-
skrivning

7. Tillträde

1. Söka bostad

Det är mycket som ska klicka, både rent praktiskt och känslomässigt, för att en bostad ska kännas rätt för just dig. Vilka bostadskriterier är viktigast? Och vilket område passar bäst för dig och dina behov? När du avgränsat dina sökkriterier uppdaterar vi dig gärna via e-post om våra aktuella försäljningar som matchar dina önskemål.

Vill du även passa på att få en kostnadsfri värdering av din befintliga bostad redan i detta skede, hjälper vi gärna till med det.

2. Visning

Som potentiell köpare gäller det att vara observant under visningen. Det är köparens ansvar att införskaffa tillräcklig information för att kunna fatta ett bra beslut. Passa på att fråga mäklaren om fastighetens skick, föreningens ekonomi eller eventuellt annat som du känner dig osäker på – vår ambition är att alltid kunna svara redan på plats.

3. Bolån och lånelöfte

Har du finansieringen för ditt kommande bostadsköp ordnad? Vi stämmer alltid av med intressenter att dessa bitar är på plats, redan före en eventuell budgivning. Prata med din bank om vilka villkor som gäller för just ditt lånelöfte, och under hur lång tid det gäller. Vill du så förmedlar vi gärna erfarna och tillförlitliga bankkontakter.

4. Budgivning

Vi använder oss av öppen budgivning, där säljaren och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. I de allra flesta fall har du som budgivare möjlighet att följa budgivningen i realtid på nätet. Ett högsta bud är dock inte alltid garanti för att få köpa det aktuella objektet, utan säljaren har rätt att bestämma vem som får köpa. I enlighet med Fastighetsmäklarlagen (2011:66) redovisar vi alltid buden i en budgivningslista efter avslutad affär.

5. Köparens ansvar

Som köpare har man undersökningsplikt av den bostad man köper. Det innebär i korthet att säljaren inte ansvarar för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Särskilt uppmärksam bör man vara på fuktskador i kök och badrum – titta efter läckage under diskbänken, kontrollera golvfallet i våtrum och iaktta utseendet på installationer för vatten och avlopp. Vid köp av fastighet har man en mer långtgående undersökningsplikt. Vid behov bör sakkunnig anlitas för att fullgöra undersökningsplikten.

6. Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad träffas säljare, köpare och mäklare på vårt kontor för att upprätta köpekontrakt och andra handlingar som krävs. Först efter det att båda parter undertecknat avtalet räknas det som bindande. Vanligtvis utgör handpenningen 10% av köpeskillingen och betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen.

7. Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse mellan köpare och säljare. På tillträdesdagen träffas köpare, säljare och mäklare igen på vårt kontor. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta. Efter det att nycklarna överlämnats till dig som köpare är affären avslutad och din nya bostad redo för inflytt!

  Få tips om bostad:

  Jag är intresserad av

  1 rok
  2 rok
  3 rok
  4 rok
  5 rok
  6 rok

  Mina uppgifter
  För information om hur Karlsson & Uddare behandlar dina personuppgifter, se denna sida.

  Karlsson & Uddare använder kakor för att tillhandahålla tjänster på vår webbsida och för att följa upp och analysera användningen av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare.